17 STYCZNIA 2016
Odwiedziny ks. Mariana Burniaka TChr
Spotkanie dzieci przy żłóbku.