3-10 KWIETNIA 2016
Pielgrzymka do Ziemi Świętej - cz. 2